ضیافت شام همسر اردوغان برای همسران گروه 20

ضیافت شام همسر اردوغان برای همسران گروه 20

ضیافت شام همسر اردوغان برای همسران گروه 20 همسر اردوغان با برگزاری ضیافت شامی میزبان همسران سران کشورهای گروه 20 بود. خانم “امینه اردوغان” همسر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ضیافت شامی را به افتخار همسران سران کشورهای حاضر در نشست گروه 20 ( 20 اقتصاد بزرگ جهان ) برگزار کرد. نشست گروه 20 […]